Technik Utrzymania Ruchu

Łódź
Technik Utrzymania Ruchu

Zadania, które chcemy Ci powierzyć to:

 

 • współpraca z brygadzistami oraz kierownikami Centrum Logistycznego;
 • utrzymanie ciągłości pracy maszyn i innych urządzeń produkcyjnych;
 • terminowe wykonywanie przeglądów, konserwacji, napraw maszyn i urządzeń;
 • rozwiązywanie problemów związanych z procesem produkcji w zakresie utrzymania ruchu;
 • analiza stanu technicznego urządzeń, maszyn;
 • podejmowanie odpowiednich kroków mających na celu utrzymanie w ruchu maszyn i urządzeń;
 • monitorowanie oraz zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne i materiały eksploatacyjne do maszyn;
 • współpraca z serwisem lub zewnętrznymi firmami serwisowymi.

Czego oczekujemy?

 

 • wiedza z zakresu automatyki magazynowej;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1;
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • gotowość do pracy w systemie 3 zmianowym;
 • komunikatywność oraz samodzielność w działaniu;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • sumienność oraz zaangażowanie.

Mile widziane

 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • znajomość sterowników PLC.

Pracując z nami, otrzymasz:

Szkolenia i kursy językowe
Międzynarodowe środowisko pracy
Integracje
Prywatna opieka medyczna
Karty sportowe
Kasa zapomogowo-pożyczkowa
Wczasy pod gruszą i karty prepaid
Sekcje zainteresowań
Parking dla rowerów
Dofinansowanie do posiłków
Świeże owoce i jogurty
Wiele więcej

Analityk Danych

Łódź
Analityk Danych

* REKRUTACJA ONLINE *

Zadania, które chcemy Ci powierzyć to:

 • przygotowywanie raportów ad-hoc i regularnych analiz obszarowych;
 • tworzenie centralnego źródła danych na potrzeby raportowe na użytek działu i całej firmy;
 • ustalanie i utrzymanie standardu tworzenia i udostępniania raportów (przepływy, nazewnictwo);
 • raportowanie odchyleń i błędów w danych;
 • wsparcie użytkowników raportowanych obszarów w zakresie analizy kluczowych KPI.

Czego oczekujemy?

 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność czytelnego przekazywania wyników pracy odbiorcom raportów;
 • umiejętność budowania źródeł danych w oparciu o istniejące procesy w firmie;
 • umiejętność monitorowania efektywności kluczowych procesów (przygotowywanie, monitorowanie i analiza KPI);
 • umiejętność wykonywania analiz ad-hoc (ilościowe i jakościowe);
 • umiejętność dokumentowania wykonywanych prac i analiz;
 • umiejętność współpracy z użytkownikami danych w zakresie dalszego rozwoju i ich zakresu stosowania;
 • umiejętność budowania struktur baz danych dla nieustrukturyzowanych danych z różnych źródeł i łączeniu ich w jedno źródło pod potrzeby raportowe;
 • umiejętność debugowania raportów, identyfikacji nieprawidłowych lub brakujących danych;
 • zaawansowana znajomość narzędzi z pakietu MS Office;
 • dobra organizacja swojej pracy (i pracy zespołu);
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • wiedza bazodanowa;
 • znajomość SAP;
 • umiejętności programowania w języku Python, R - R& R Studio;
 • bardzo dobra znajomość SQL.

Pracując z nami, otrzymasz:

Szkolenia i kursy językowe
Międzynarodowe środowisko pracy
Integracje
Prywatna opieka medyczna
Karty sportowe
Kasa zapomogowo-pożyczkowa
Wczasy pod gruszą i karty prepaid
Sekcje zainteresowań
Parking dla rowerów
Dofinansowanie do posiłków
Świeże owoce i jogurty
Wiele więcej

Specjalista ds. Regulacji Wewnętrznych i Standaryzacji

Łódź
Specjalista ds. Regulacji Wewnętrznych i Standaryzacji

* REKRUTACJA ONLINE *

Zadania, które chcemy Ci powierzyć to:

 • opracowywanie dokumentów wewnętrznych regulujących zasady funkcjonowania oraz wskazujących standardy pracy organizacji (polityki, procedury, instrukcje, manuale i inne);
 • analizowanie proponowanych i inicjowanie niezbędnych zmian do funkcjonujących standardów oraz obowiązującej dokumentacji wewnętrznej;
 • bieżąca aktualizacja wdrożonych standardów i dokumentów wewnętrznych;
 • współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi firmy w zakresie opracowywania i modyfikacji przyjętych standardów oraz dokumentacji wewnętrznej;
 • administrowanie dokumentami wewnętrznymi obowiązującymi na rynku polskim oraz w oddziałach zagranicznych firmy przy użyciu dedykowanego oprogramowania i systemów informatycznych.

Czego oczekujemy?

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w obszarze opracowywania dokumentów i regulacji wewnętrznych;
 • umiejętność pozyskiwania wiedzy w organizacji;
 • zdolność przekładania pozyskiwanych informacji na dokument;
 • umiejętność zwięzłego formułowania myśli i uporządkowanego sposobu prezentowania zagadnień;
 • znajomość i rozumienie procesów biznesowych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1-B2);
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • znajomość wymagań norm ISO 9001 i 14001;
 • łatwość nawiązywania kontaktów i współpracy;
 • wysoka kultura osobista;
 • kreatywność i otwartość w działaniu;
 • prawo jazdy kat. B. 

Pracując z nami, otrzymasz:

Szkolenia i kursy językowe
Międzynarodowe środowisko pracy
Integracje
Prywatna opieka medyczna
Karty sportowe
Kasa zapomogowo-pożyczkowa
Wczasy pod gruszą i karty prepaid
Sekcje zainteresowań
Parking dla rowerów
Dofinansowanie do posiłków
Świeże owoce i jogurty
Wiele więcej
Powrót na górę