Specjalista ds. Zarządzania Procesami Biznesowymi

Łódź
Specjalista ds. Zarządzania Procesami Biznesowymi

Należymy do światowych liderów na rynku dystrybucji komponentów elektronicznych i jesteśmy jednym z najstarszych e-commerców w Polsce. #ekipaTME liczy ponad 1300 osób zatrudnionych w siedzibach w Łodzi, Gdyni i Krakowie oraz 11 spółkach zależnych w Europie, Chinach i USA. W codziennej pracy stawiamy na dobrą komunikację i atmosferę w zespołach, inwestujemy w rozwój i szkolenie naszych pracowników, a także w nowe technologie, z których słyną nasze najnowocześniejsze w Europie centra logistyczne. Zapoznaj się z procesem rekrutacji oraz opiniami naszej zadowolonej #ekipy, a następnie dołącz do zespołu Transfer Multisort Elektronik (TME)!

 

Zadania, które chcemy Ci powierzyć to:

 • definiowanie procesów biznesowych oraz przepływu danych między nimi;
 • tworzenie modeli procesów w notacji BPMN 2.0;
 • identyfikowanie problemów i obszarów usprawnień;
 • prowadzenie analiz i przeglądów procesów w celu poprawy ich efektywności, a także zmian związanych z potrzebami biznesu;
 • bieżąca współpraca z obszarami biznesowymi w zakresie systemu zarządzania procesami.

Czego oczekujemy?

 • wykształcenia wyższego;
 • minimum 2-letniego doświadczenia w obszarze analizy procesowej, zarządzania procesami lub reengeneringu procesów;
 • znajomości metod poprawy efektywności procesów: LEAN, Six Sigma, KAIZEN;
 • umiejętności tworzenia dokumentacji analityczno-procesowej;
 • umiejętności korzystania z narzędzia do projektowania, przechowywania i udostępniania modeli procesów;
 • bardzo dobrych umiejętności analitycznych, wyciągania wniosków oraz znajdowania kreatywnych rozwiązań.

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość narzędzia Adonis;
 • znajomość języka UML;
 • znajomość metod zarządzania projektami;
 • znajomość branży dystrybucyjnej;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Pracując z nami, otrzymasz:

Szkolenia i kursy językowe
Międzynarodowe środowisko pracy
Integracje
Prywatna opieka medyczna
Karty sportowe
Kasa zapomogowo-pożyczkowa
Wczasy pod gruszą i karty prepaid
Parking dla rowerów
Dofinansowanie do posiłków
Świeże owoce i jogurty
Wiele więcej

Technik Utrzymania Ruchu

Łódź
Technik Utrzymania Ruchu

Należymy do światowych liderów na rynku dystrybucji komponentów elektronicznych i jesteśmy jednym z najstarszych e-commerców w Polsce. #ekipaTME liczy ponad 1500 osób zatrudnionych w siedzibach w Łodzi, Gdyni i Krakowie oraz 11 spółkach zależnych w Europie, Chinach i USA. W codziennej pracy stawiamy na dobrą komunikację i atmosferę w zespołach, inwestujemy w rozwój i szkolenie naszych pracowników, a także w nowe technologie, z których słyną nasze najnowocześniejsze w Europie centra logistyczne. Zapoznaj się z procesem rekrutacji oraz opiniami naszej zadowolonej #ekipy, a następnie dołącz do zespołu Transfer Multisort Elektronik (TME)!

Zadania, które chcemy Ci powierzyć to:

 • współpraca z brygadzistami oraz kierownikami Centrum Logistycznego;
 • utrzymanie ciągłości pracy maszyn i innych urządzeń produkcyjnych;
 • terminowe wykonywanie przeglądów, konserwacji, napraw maszyn i urządzeń;
 • rozwiązywanie problemów związanych z procesem produkcji w zakresie utrzymania ruchu;
 • analiza stanu technicznego maszyn i urządzeń;
 • podejmowanie odpowiednich kroków, mających na celu utrzymanie w ruchu maszyn i urządzeń;
 • monitorowanie oraz zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne i materiały eksploatacyjne do maszyn;
 • współpraca z serwisem lub zewnętrznymi firmami serwisowymi.

Czego oczekujemy?

 • gotowości do pracy w systemie zmianowym;
 • czynnego prawa jazdy kategorii B;
 • komunikatywności oraz samodzielności w działaniu;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • umiejętności pracy pod presją czasu.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku.

Pracując z nami, otrzymasz:

Szkolenia i kursy językowe
Międzynarodowe środowisko pracy
Integracje
Prywatna opieka medyczna
Karty sportowe
Kasa zapomogowo-pożyczkowa
Wczasy pod gruszą i karty prepaid
Parking dla rowerów
Dofinansowanie do posiłków
Świeże owoce i jogurty
Wiele więcej

Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji

Łódź
Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji

Należymy do światowych liderów na rynku dystrybucji komponentów elektronicznych i jesteśmy jednym z najstarszych e-commerców w Polsce. #ekipaTME liczy ponad 1500 osób zatrudnionych w siedzibach w Łodzi, Gdyni i Krakowie oraz 11 spółkach zależnych w Europie, Chinach i USA. W codziennej pracy stawiamy na dobrą komunikację i atmosferę w zespołach, inwestujemy w rozwój i szkolenie naszych pracowników, a także w nowe technologie, z których słyną nasze najnowocześniejsze w Europie centra logistyczne. Zapoznaj się z procesem rekrutacji oraz opiniami naszej zadowolonej #ekipy, a następnie dołącz do zespołu Transfer Multisort Elektronik (TME)!

Zadania, które chcemy Ci powierzyć to:

 • tworzenie, prowadzenie, aktualizowanie i opiniowanie dokumentacji związanej z bezpieczeństwem Spółki, w tym dokumentacji ochrony danych osobowych, procedur postępowania, klauzul informacyjnych;
 • przygotowywanie opinii i analiz z zakresu ochrony danych osobowych samodzielnie jak i we współpracy z IOD oraz Działem Prawny;
 • tworzenie, opracowanie, aktualizowanie, zarządzanie i monitorowanie systemem oceny (szacowania ryzyka) w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych oraz tworzenia dokumentacji i procedur oraz oceny skutków dla ochrony danych osobowych, w tym na etapie projektowania i wdrażania nowych rozwiązań czy projektów,
 • prowadzenie wewnętrznych szkoleń zarówno w języku polskim jak i języku angielskim, oraz przygotowywanie kampanii informacyjnych dla pracowników dotyczących bezpieczeństwa informacji;
 • inicjowanie i prowadzenie audytów wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych oraz tworzenie dokumentacji audytowej, a także monitorowanie wdrożenia rekomendacji/dokumentacji;
 • analiza zagrożeń i incydentów bezpieczeństwa we współpracy z innymi działami Spółki; przygotowywanie raportów o zagrożeniach, incydentach i naruszeniach bezpieczeństwa,
 • przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa m.in. poprzez inicjowanie odpowiednich wdrożeń czy działań;
 • współpraca z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych;
 • opracowanie i realizowanie celów wynikających ze strategii bezpieczeństwa Spółki i przyjętych polityk.

Czego oczekujemy?

 • minimum 2-letniego doświadczenia w tym obszarze;
 • znajomości standardów i przepisów prawa obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa informacji, zwłaszcza danych osobowych;
 • doświadczenia w identyfikacji i zarządzaniu ryzykiem bezpieczeństwa informacji;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, w mowie i piśmie – warunek konieczny z uwagi na międzynarodowy charakter pracy;
 • umiejętności dogłębnego i analitycznego podejścia do rozwiązywanych zagadnień i problemów;
 • samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej;
 • umiejętności pracy pod presją czasu oraz zmieniających się priorytetów;
 • terminowości i sumienności w realizacji powierzonych zadań;
 • doskonałych umiejętności interpersonalnych (w kontakcie bezpośrednim oraz zdalnym);
 • łatwości pracy w zespole;
 • komunikatywnego formułowanie zaleceń poaudytowych;
 • dyspozycyjności;
 • biegłego posługiwania się narzędziami i programami pracy biurowej, również w trybie zdalnym (MS Office, MS Teams, Lex, Legalis);
 • prawa jazdy kat. B.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość wymagań określonych w normie ISO 27001;
 • znajomość drugiego języka obcego.

Pracując z nami, otrzymasz:

Szkolenia i kursy językowe
Międzynarodowe środowisko pracy
Integracje
Prywatna opieka medyczna
Karty sportowe
Kasa zapomogowo-pożyczkowa
Wczasy pod gruszą i karty prepaid
Parking dla rowerów
Dofinansowanie do posiłków
Świeże owoce i jogurty
Wiele więcej
Powrót na górę