Specjalista ds. Administracji Budynków

Łódź
Specjalista ds. Administracji Budynków

Należymy do światowych liderów na rynku dystrybucji komponentów elektronicznych i jesteśmy jednym z najstarszych e-commerców w Polsce. #ekipaTME liczy ponad 1300 osób zatrudnionych w siedzibach w Łodzi, Gdyni i Krakowie oraz 11 spółkach zależnych w Europie, Chinach i USA. W codziennej pracy stawiamy na dobrą komunikację i atmosferę w zespołach, inwestujemy w rozwój i szkolenie naszych pracowników, a także w nowe technologie, z których słyną nasze najnowocześniejsze w Europie centra logistyczne. Zapoznaj się z procesem rekrutacji oraz opiniami naszej zadowolonej #ekipy, a następnie dołącz do zespołu Transfer Multisort Elektronik (TME)!

Zadania, które chcemy Ci powierzyć to:

 • realizacja zadań administracyjnych w zakresie eksploatacji/konserwacji budynków i urządzeń;
 • prowadzenie rozmów/negocjacji handlowych z dostawcami i kontrahentami;
 • obsługa aplikacji wspierającej proces zarządzania utrzymaniem CMMS QUERIS;
 • obsługa platform internetowych eUDT, CRO, EBOA;
 • rozliczenie faktur za zlecone usługi i zakupy;
 • uczestnictwo w procesach inwestycyjnych;
 • bieżący nadzór nad realizacją umów zawartych przez TME z dostawcami mediów, usług, dzierżawcami administrowanych obiektów zakresie przestrzegania zapisów;
 • optymalizacja i bieżący nadzór nad efektywnym wykorzystywaniem mediów w administrowanych obiektach;
 • prowadzenie planów prewencyjnych i konserwacyjnych;
 • udział w przeglądach okresowych administrowanych obiektów.

Czego oczekujemy?

 • doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • znajomości zagadnień z zakresu ustawy o prawie budowlanym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie przeciwpożarowej i ustawy o ochronie środowiska;
 • umiejętności interpersonalnych i negocjacyjnych;
 • czynnego prawa jazdy kat. B.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w branży budowlanej.

Pracując z nami, otrzymasz:

Szkolenia i kursy językowe
Międzynarodowe środowisko pracy
Integracje
Prywatna opieka medyczna
Karty sportowe
Kasa zapomogowo-pożyczkowa
Wczasy pod gruszą i karty prepaid
Sekcje zainteresowań
Parking dla rowerów
Dofinansowanie do posiłków
Świeże owoce i jogurty
Wiele więcej

Specjalista ds. Ochrony Pożarowej

Łódź
Specjalista ds. Ochrony Pożarowej

Należymy do światowych liderów na rynku dystrybucji komponentów elektronicznych i jesteśmy jednym z najstarszych e-commerców w Polsce. #ekipaTME liczy ponad 1300 osób zatrudnionych w siedzibach w Łodzi, Gdyni i Krakowie oraz 11 spółkach zależnych w Europie, Chinach i USA. W codziennej pracy stawiamy na dobrą komunikację i atmosferę w zespołach, inwestujemy w rozwój i szkolenie naszych pracowników, a także w nowe technologie, z których słyną nasze najnowocześniejsze w Europie centra logistyczne. Zapoznaj się z procesem rekrutacji oraz opiniami naszej zadowolonej #ekipy, a następnie dołącz do zespołu Transfer Multisort Elektronik (TME)!

Zadania, które chcemy Ci powierzyć to:

 • kontrola i doradztwo w kwestiach przestrzegania wymagań przeciwpożarowych, techniczno–budowlanych, instalacyjnych oraz technologicznych, a także w zakresie wyposażenia budynku, obiektu lub terenu (sprzęt ppoż.);
 • zlecanie dokonania konserwacji i ewentualnych napraw urządzeń gaśniczych;
 • opracowywanie stosownych procedur w zakresie przygotowania budynków lub terenu wokół nich na wypadek konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej lub innych wydarzeń losowych;
 • przedstawianie pracownikom przepisów oraz procedur, przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych;
 • aktywne uczestnictwo w przygotowaniu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • organizacja próbnych ewakuacji;
 • przeprowadzanie kontroli w celu sprawdzenia czy przestrzegane są wymagania dotyczące ochrony ppoż, zgłaszanie nieprawidłowości.

Czego oczekujemy?

 • znajomości przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
 • czynnego prawa jazdy kat. B;
 • średniozaawansowanej znajomości pakietu MS Office;
 • znajomości języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację (B1-B2);
 • komunikatywności, umiejętności przekazywania wiedzy.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie na analogicznym stanowisku;
 • wykształcenie kierunkowe;
 • ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Pracując z nami, otrzymasz:

Szkolenia i kursy językowe
Międzynarodowe środowisko pracy
Integracje
Prywatna opieka medyczna
Karty sportowe
Kasa zapomogowo-pożyczkowa
Wczasy pod gruszą i karty prepaid
Sekcje zainteresowań
Parking dla rowerów
Dofinansowanie do posiłków
Świeże owoce i jogurty
Wiele więcej

Junior Project Manager (obszar projektów IT)

Łódź
Junior Project Manager (obszar projektów IT)

Należymy do światowych liderów na rynku dystrybucji komponentów elektronicznych i jesteśmy jednym z najstarszych e-commerców w Polsce. #ekipaTME liczy ponad 1300 osób zatrudnionych w siedzibach w Łodzi, Gdyni i Krakowie oraz 11 spółkach zależnych w Europie, Chinach i USA. W codziennej pracy stawiamy na dobrą komunikację i atmosferę w zespołach, inwestujemy w rozwój i szkolenie naszych pracowników, a także w nowe technologie, z których słyną nasze najnowocześniejsze w Europie centra logistyczne. Zapoznaj się z procesem rekrutacji oraz opiniami naszej zadowolonej #ekipy, a następnie dołącz do zespołu Transfer Multisort Elektronik (TME)!

Zadania, które chcemy Ci powierzyć to:

 • zarządzanie zespołami projektowymi, nadzorowanie i terminowe rozliczanie prac;
 • udział przy wdrażaniu i rozwoju narzędzi/oprogramowania/systemów;
 • tworzenie harmonogramu projektu;
 • określanie zadań i monitorowanie terminowości realizacji zaplanowanych działań;
 • współpraca z zespołem projektowym w identyfikacji ryzyk projektowych;
 • bezpośredni kontakt z pracownikami biznesowymi;
 • identyfikacja zależności pomiędzy projektami;
 • planowanie, zarządzanie budżetem;
 • zarządzanie interesariuszami;
 • identyfikacja i wspieranie inicjatyw projektowych;
 • promowanie kultury projektowej wew. organizacji.

Czego oczekujemy?

 • doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • wykształcenia wyższego;
 • nastawienia na rozwiązywanie problemów;
 • komunikatywności i umiejętności negocjacji;
 • umiejętności logicznego, analitycznego myślenia;
 • umiejętności dobrej organizacji pracy;
 • znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • znajomości pakietu MS Office.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość MS Project, Jira, Confluence;
 • zainteresowania techniczno/informatyczne;
 • znajomość systemów e-commerce;
 • certyfikat z zakresu metodyk prowadzenia projektów.

Pracując z nami, otrzymasz:

Szkolenia i kursy językowe
Międzynarodowe środowisko pracy
Integracje
Prywatna opieka medyczna
Karty sportowe
Kasa zapomogowo-pożyczkowa
Wczasy pod gruszą i karty prepaid
Sekcje zainteresowań
Parking dla rowerów
Dofinansowanie do posiłków
Świeże owoce i jogurty
Wiele więcej
Powrót na górę