CRM/Marketing Automation Project Manager

Łódź
CRM/Marketing Automation Project Manager

* REKRUTACJA ONLINE *

Zadania, które chcemy Ci powierzyć to:

 • kierowanie zespołem projektowym;
 • określanie zadań oraz koordynowanie ich realizacji;
 • tworzenie harmonogramów i monitorowanie terminowości zadań;
 • zbieranie wymagań na podstawie współpracy z osobami z obszarów IT, biznesu, marketingu;
 • prowadzenie dokumentacji projektowej;
 • zapewnianie sprawnego przepływu informacji w projekcie;
 • raportowanie efektów zrealizowanego projektu;
 • zarządzanie zmianą;
 • promowanie kultury projektowej w organizacji.
 • szacowanie ryzyka i opracowywanie koncepcji rozwiązań.

Czego oczekujemy?

 • doświadczenie w zakresie prowadzenia i zarządzania projektami IT;
 • doświadczenie w zakresie projektów marketing automation lub CRM;
 • podstawowa wiedza techniczna pozwalająca na skuteczną komunikację z zespołem developerskim;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność szybkiego zdobywania informacji i determinacji w realizacji celów;
 • samodzielność, komunikatywność oraz doskonale zdolności organizacyjne;
 • umiejętność szybkiego przystosowania się do zmian;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • nastawienie na rozwiązywanie problemów.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość aplikacji Atlassian;
 • znajomość MS Project;
 • znajomość systemów e-commerce;
 • zainteresowanie nowymi technologiami.

Pracując z nami, otrzymasz:

Szkolenia i kursy językowe
Międzynarodowe środowisko pracy
Integracje
Prywatna opieka medyczna
Karty sportowe
Kasa zapomogowo-pożyczkowa
Wczasy pod gruszą i karty prepaid
Sekcje zainteresowań
Parking dla rowerów
Dofinansowanie do posiłków
Świeże owoce i jogurty
Wiele więcej

Specjalista ds. Regulacji Wewnętrznych i Standaryzacji

Łódź
Specjalista ds. Regulacji Wewnętrznych i Standaryzacji

* REKRUTACJA ONLINE *

Zadania, które chcemy Ci powierzyć to:

 • opracowywanie dokumentów wewnętrznych regulujących zasady funkcjonowania oraz wskazujących standardy pracy organizacji (polityki, procedury, instrukcje, manuale i inne);
 • analizowanie proponowanych i inicjowanie niezbędnych zmian do funkcjonujących standardów oraz obowiązującej dokumentacji wewnętrznej;
 • bieżąca aktualizacja wdrożonych standardów i dokumentów wewnętrznych;
 • współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi firmy w zakresie opracowywania i modyfikacji przyjętych standardów oraz dokumentacji wewnętrznej;
 • administrowanie dokumentami wewnętrznymi obowiązującymi na rynku polskim oraz w oddziałach zagranicznych firmy przy użyciu dedykowanego oprogramowania i systemów informatycznych.

Czego oczekujemy?

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w obszarze opracowywania dokumentów i regulacji wewnętrznych;
 • umiejętność pozyskiwania wiedzy w organizacji;
 • zdolność przekładania pozyskiwanych informacji na dokument;
 • umiejętność zwięzłego formułowania myśli i uporządkowanego sposobu prezentowania zagadnień;
 • znajomość i rozumienie procesów biznesowych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1-B2);
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • znajomość wymagań norm ISO 9001 i 14001;
 • łatwość nawiązywania kontaktów i współpracy;
 • wysoka kultura osobista;
 • kreatywność i otwartość w działaniu;
 • prawo jazdy kat. B. 

Pracując z nami, otrzymasz:

Szkolenia i kursy językowe
Międzynarodowe środowisko pracy
Integracje
Prywatna opieka medyczna
Karty sportowe
Kasa zapomogowo-pożyczkowa
Wczasy pod gruszą i karty prepaid
Sekcje zainteresowań
Parking dla rowerów
Dofinansowanie do posiłków
Świeże owoce i jogurty
Wiele więcej

Konserwator - Złota rączka

Rzgów
Konserwator - Złota rączka

*REKRUTACJA ONLINE*

Zadania, które chcemy Ci powierzyć to:

 • usuwanie awarii oraz bieżące naprawy (identyfikacja przyczyn i zagrożeń);
 • konserwacja, przeglądy techniczne oraz remonty instalacji i urządzeń technicznych;
 • naprawy i modernizacji instalacji elektrycznych;
 • wykonywanie prac naprawczo-remontowo-budowlanych obiektu.

Czego oczekujemy?

 • świadectwa kwalifikacji G1, G2, G3;
 • uprawnień UDT operatora wózków widłowych i podestów ruchomych;
 • prawa jazdy kat. B
 • chęci do pracy w systemie zmianowym.

Pracując z nami, otrzymasz:

Szkolenia i kursy językowe
Międzynarodowe środowisko pracy
Integracje
Prywatna opieka medyczna
Karty sportowe
Kasa zapomogowo-pożyczkowa
Wczasy pod gruszą i karty prepaid
Sekcje zainteresowań
Parking dla rowerów
Dofinansowanie do posiłków
Świeże owoce i jogurty
Wiele więcej
Powrót na górę