Product Owner

Łódź
Product Owner

Transfer Multisort Elektronik pragnie poinformować, że wszystkie obecnie prowadzone procesy rekrutacyjne odbywają się zdalnie.

Zadania, które chcemy Ci powierzyć to:

 • zbieranie wymagań na podstawie współpracy z osobami z obszarów IT, biznesu,
  marketingu oraz na podstawie opinii klientów;

 • współpraca na każdym etapie projektu z działami technicznymi, jak i zespołami
  biznesowymi;

 • planowanie i koordynacja całego procesu wytwarzania produktu (od koncepcji po finalne
  wydanie);

 • przygotowywanie dokumentacji (w tym technicznej przy wsparciu działu IT);

 • finalny odbiór produktu od zespółu IT wraz z testami akceptacyjnymi;

 • współpraca w zakresie promocji nowego produktu wśród pracowników i klientów;

 • organizacja czasu pracy (spotkań) osób biorących udział w projekcie;

 • podejmowanie decyzji co do zakresu projektu, jak i kolejności prac.

Czego oczekujemy?

 • znajomości systemów e-commerce oraz trendów obowiązujących na rynku (mile
  widziane duże doświadczenie zakupowe);

 • doświadczenia na podobnym stanowisku;

 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego;

 • zainteresowania nowościami technologicznymi i chęci poznawania nowych;

 • planu rozwoju e-commerce dopasowanego do obecnych trendów na rynku;

 • umiejętności pracy w zespole;

 • umiejętność pracy oraz podejmowania decyzji pod presją czasu;

 • umiejętności rozwiązywania konfliktów w zespole.

Pracując z nami, otrzymasz

Szkolenia i kursy językowe
Międzynarodowe środowisko pracy
Integracje
Prywatna opieka medyczna
Karty sportowe
Kasa zapomogowo-pożyczkowa
Wczasy pod gruszą i karty prepaid
Sekcje zainteresowań
Parking dla rowerów
Dofinansowanie do posiłków
Świeże owoce i jogurty
Wiele więcej

Specjalista ds. zarządzania jakością i kontroli procesów magazynowych

Łódź
Specjalista ds. zarządzania jakością i kontroli procesów magazynowych

Transfer Multisort Elektronik pragnie poinformować, że wszystkie obecnie prowadzone procesy rekrutacyjne odbywają się zdalnie.

Zadania, które chcemy Ci powierzyć to:

 • opracowywanie i przeprowadzanie audytów wewnętrznych w zakresie procesów
  i procedur magazynowych;
 • tworzenie raportów, analiz i statystyk z przeprowadzonych audytów;
 • przygotowanie zaleceń do poprawy istniejących i proponowanych procedur;
 • nadzór nad dokumentacją regulującą standardy obowiązujące w firmie;
 • prowadzenie dokumentacji jakościowej oraz jej analiza;
 • monitorowanie wskaźników jakościowych;
 • udział w opracowywaniu dokumentacji oraz materiałów związanych z Systemem
  Zarządzania Jakością.

Czego oczekujemy?

 • doświadczenia na podobnym stanowisku minimum rok;
 • znajomości języka angielskiego na poziomie B1-B2;
 • prawa jazdy kat. B;
 • dobrej znajomości pakietu MS Office;
 • umiejętności analitycznego myślenia;

  DodatkowymI atutami będą:
 • znajomość programu SAP;
 • znajomość procesów logistyczno-magazynowych.

Pracując z nami, otrzymasz

Szkolenia i kursy językowe
Międzynarodowe środowisko pracy
Integracje
Prywatna opieka medyczna
Karty sportowe
Kasa zapomogowo-pożyczkowa
Wczasy pod gruszą i karty prepaid
Sekcje zainteresowań
Parking dla rowerów
Dofinansowanie do posiłków
Świeże owoce i jogurty
Wiele więcej

Specjalista ds. audytu wewnętrznego

Łódź
Specjalista ds. audytu wewnętrznego

Transfer Multisort Elektronik pragnie poinformować, że wszystkie obecnie prowadzone procesy rekrutacyjne odbywają się zdalnie.

Zadania, które chcemy Ci powierzyć to:

 • przygotowywanie planów oraz realizacja  audytów i kontroli wewnętrznych;

 • weryfikowanie poprawności i efektywności  obowiązujących w firmie regulaminów procedur;

 • wspieranie i ulepszanie istniejących  procesów w celu zwiększenia wydajności
  pod względem jakości i konstrukcji  mechanizmów kontroli wewnętrznej;

 • szacowane i ocena ryzyka wynikającego  z działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych firmy;

 • sporządzanie raportów i protokołów  z prowadzonych czynności audytowych i kontrolnych, opracowywanie zaleceń  pokontrolnych i działań naprawczych.

Czego oczekujemy?

 • doświadczenia na stanowisku związanym  z obszarem audytu i kontroli wewnętrznej;

 • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: ekonomia, administracja, prawo);

 • bardzo dobrej znajomości języka  angielskiego;

 • umiejętności analitycznego myślenia,  tworzenia analiz i raportów;

 • wysoko rozwiniętych umiejętności  komunikacyjnych;

 • czynnego prawa jazdy kat. B.

   

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość systemu SAP.

Pracując z nami, otrzymasz

Szkolenia i kursy językowe
Międzynarodowe środowisko pracy
Integracje
Prywatna opieka medyczna
Karty sportowe
Kasa zapomogowo-pożyczkowa
Wczasy pod gruszą i karty prepaid
Sekcje zainteresowań
Parking dla rowerów
Dofinansowanie do posiłków
Świeże owoce i jogurty
Wiele więcej
Powrót na górę