Kierownik Działu Spedycji

Łódź
Kierownik Działu Spedycji

Transfer Multisort Elektronik pragnie poinformować, że wszystkie obecnie prowadzone procesy rekrutacyjne odbywają się zdalnie. 

 

 

TME to międzynarodowy dystrybutor komponentów elektronicznych, elektrotechnicznych, wyposażenia warsztatowego oraz automatyki przemysłowej. Jesteśmy firmą z 30 letnim doświadczeniem. Zatrudniamy już ponad 1000 pracowników w naszej organizacji. Poprzez efektywne zarządzanie nasza dystrybucja dociera już do ponad 150 krajów.

Poszukujemy osoby, która byłaby odpowiedzialna za kierowanie Działem Spedycji. Obszar ten znajduje się na końcu naszego procesu logistycznego i jest odpowiedzialny za wysyłkę towaru do Klienta. Codziennie wysyłamy blisko 6000 paczek i dbamy o to aby towar został odpowiednio zabezpieczony i przygotowany dla firm spedycyjnych - które mają za zadanie dostarczyć przesyłki do dziesiątków różnych krajów.

Zadania, które chcemy Ci powierzyć to:

 • planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie pracy Działu Spedycji w dwóch Centrach Logistycznych na terenie województwa Łódzkiego;
 • zarządzanie pracą Działu Spedycji w sposób umożliwiający osiąganie założonych celów wydajnościowych i jakościowych;
 • koordynacja czasu pracy pracowników podległego Działu Spedycji >50 osób  (ustalanie pracy zmianowej, terminów urlopów);
 • nadzorowanie pracy pracowników podległego działu;
 • czynny udział w procesie tworzenia, weryfikacji i nadzorowania procedur z obszaru spedycji;
 • nadzór nad kontrolą procesów logistycznych, doskonalenie i podnoszenie standardów pracy;
 • współpraca z firmami kurierskimi;
 • przestrzeganie Kodeksu pracy, przepisów pracy oraz zasad ujętych w procedurach, instrukcjach i regulaminach wewnętrznych firmy.

Czego oczekujemy?

 • min. 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
 • doświadczenia w zarządzaniu procesami magazynowymi oraz kilkudziesięcioosobowym zespołem;
 • doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi;
 • umiejętności efektywnego motywowania pracowników;
 • dobrej organizacji pracy własnej oraz skutecznego koordynowania działań podległego zespołu;
 • proaktywności, innowacyjności i kreatywności w działaniu;
 • umiejętności pracy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu;
 • umiejętności pracy pod presją czasu;
 • znajomości podstawowych zasad eksportu towaru;
 • wyższego wyksztalcenia preferowane kierunki techniczne lub logistyczne;
 • wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznych;
 • znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym;
 • prawo jazdy kategorii B.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość SAP/ERP lub innych systemów magazynowych;
 • zainteresowanie nowoczesnymi trendami magazynowymi.

Pracując z nami, otrzymasz:

Szkolenia i kursy językowe
Międzynarodowe środowisko pracy
Integracje
Prywatna opieka medyczna
Karty sportowe
Kasa zapomogowo-pożyczkowa
Wczasy pod gruszą i karty prepaid
Sekcje zainteresowań
Parking dla rowerów
Dofinansowanie do posiłków
Świeże owoce i jogurty
Wiele więcej

Technological Project Manager

Łódź
Technological Project Manager

Transfer Multisort Elektronik pragnie poinformować, że wszystkie obecnie prowadzone procesy rekrutacyjne odbywają się zdalnie.

Zadania, które chcemy Ci powierzyć to:

 • kierowanie zespołami projektowymi;
 • określanie zadań oraz koordynowanie ich realizacji;
 • szacowanie ryzyka i opracowywanie koncepcji rozwiązań;
 • tworzenie harmonogramów i monitorowanie terminowości zadań;
 • prowadzenie dokumentacji projektowej;
 • kontrola zależności między projektami oraz zasobami niezbędnymi do ich realizacji;
 • zapewnianie sprawnego przepływu informacji w projekcie;
 • raportowanie efektów zrealizowanych projektów;
 • zarządzanie zmianą;
 • promowanie kultury projektowej w organizacji.

Czego oczekujemy?

 • doświadczenia w zakresie prowadzenia i zarządzania projektami technologicznymi,
 • podstawowa wiedza techniczna pozwalająca na skuteczną komunikację z zespołami Inwestycji Maszynowych, Automatyki, Programistów (widza nt. nowych technologii stosowanych w Centrach Logistycznych, procesów magazynowych);
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego;
 • wytrwałości w poszukiwaniu rozwiązań;
 • umiejętności szybkiego zdobywania informacji i determinacji w realizacji celów;
 • samodzielności, komunikatywności oraz doskonałych zdolności organizacyjnych;
 • umiejętności szybkiego przystosowania się do zmian;
 • umiejętności analitycznego myślenia;
 • nastawienia na rozwiązywanie problemów.

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość aplikacji Atlassian;
 • znajomość MS Project;
 • zainteresowanie nowymi technologiami.

Pracując z nami, otrzymasz:

Szkolenia i kursy językowe
Międzynarodowe środowisko pracy
Integracje
Prywatna opieka medyczna
Karty sportowe
Kasa zapomogowo-pożyczkowa
Wczasy pod gruszą i karty prepaid
Sekcje zainteresowań
Parking dla rowerów
Dofinansowanie do posiłków
Świeże owoce i jogurty
Wiele więcej

Kierownik Działu Kontroli Jakości

Łódź
Kierownik Działu Kontroli Jakości

Transfer Multisort Elektronik pragnie poinformować, że wszystkie obecnie prowadzone procesy rekrutacyjne odbywają się zdalnie.

 

TME to międzynarodowy dystrybutor komponentów elektronicznych, elektrotechnicznych, wyposażenia warsztatowego oraz automatyki przemysłowej. Jesteśmy firmą z 30 letnim doświadczeniem. Zatrudniamy już ponad 1000 pracowników w naszej organizacji. Poprzez efektywne zarządzanie nasza dystrybucja dociera już do ponad 150 krajów.

Poszukujemy osoby, która byłaby odpowiedzialna za kierowanie Działem Kontroli Jakości. Obszar ten jest przedostatnim etapem wysyłki towaru do naszego klienta. Codziennie kontrolujemy około 6000 paczek  dbając o to aby ilość i jakość towaru była na jak najwyższym poziomie, zgodna z zamówieniem oraz odpowiednio zabezpieczona do wysyłki.

Zadania, które chcemy Ci powierzyć to:

 • planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie pracy Działu Kontroli Jakości w dwóch Centrach Logistycznych na terenie województwa Łódzkiego;
 • zarządzanie pracą Działu Kontroli Jakości w sposób umożliwiający osiąganie założonych celów wydajnościowych i jakościowych;
 • koordynacja czasu pracy pracowników podległego Działu Kontroli Jakości >50 osób  (ustalanie pracy zmianowej, terminów urlopów);
 • zarządzanie wysokimi pikami sprzedażowymi;
 • nadzorowanie pracy pracowników podległego działu;
 • czynny udział w procesie tworzenia, weryfikacji i nadzorowania procedur z obszaru kontroli jakości;
 • nadzór nad kontrolą procesów logistycznych, doskonalenie i podnoszenie standardów pracy;
 • współpraca z firmami kurierskimi;
 • przestrzeganie Kodeksu pracy, przepisów pracy oraz zasad ujętych w procedurach, instrukcjach i regulaminach wewnętrznych firmy.

Czego oczekujemy?

 • min. 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
 • doświadczenia w zarządzaniu procesami magazynowymi oraz kilkudziesięcioosobowym zespołem;
 • doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi;
 • umiejętności efektywnego motywowania pracowników;
 • dobrej organizacji pracy własnej oraz skutecznego koordynowania działań podległego zespołu;
 • proaktywności, innowacyjności i kreatywności w działaniu;
 • umiejętności pracy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu;
 • umiejętności pracy pod presją czasu;
 • znajomość podstawowych zasad eksportu towaru;
 • preferowane wyższe wyksztalcenie kierunki  techniczne lub logistyczne;
 • wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznych;
 • znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym;
 • prawo jazdy kategorii B.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość SAP/ERP lub innych systemów magazynowych;
 • zainteresowanie nowoczesnymi trendami magazynowymi.

Pracując z nami, otrzymasz:

Szkolenia i kursy językowe
Międzynarodowe środowisko pracy
Integracje
Prywatna opieka medyczna
Karty sportowe
Kasa zapomogowo-pożyczkowa
Wczasy pod gruszą i karty prepaid
Sekcje zainteresowań
Parking dla rowerów
Dofinansowanie do posiłków
Świeże owoce i jogurty
Wiele więcej
Powrót na górę